Systemy zębowe

    Systemy zębowe są to ścieralne elementy łyżki maszyny budowlanej, składające się z adaptera, nakładki (zęba) oraz zabezpieczenia. Od ponad 40 lat obserwujemy rozwój systemów zębowych, które początkowo wymagały użycia dynamitu, aby pozbyć się nakładek, poprzez szereg mniej lub bardziej rozwiniętych systemów, aż po nowoczesne, które można łatwo wymienić prostym przekręceniem zabezpieczenia.
    Najpopularniejszym systemem na rynku jest system CAT J, ale przy dzisiejszych wysokich wymaganiach dotyczących maszyn i urządzeń coraz więcej osób przechodzi na bardziej zaawansowany i kompletny system, takim jak StarMet MTG. Więcej informacji o różnych systemach i zębach do koparek można znaleźć pod odpowiednim nagłówkiem.

    części do koparek | części do ładowarek | gąsienice stalowe | koła napędowe | rolki jezdne | łańcuchy | lemiesze | gąsienice